Dịch vụ

Công nghệ Peel da body

Bảng giá dịch vụ

Tên dịch vụ Giá 1 lần Liệu trình
Giá Số lần
Công nghệ Peel trị thâm mông 850.000 3.750.000 5
Công nghệ Peel trị thâm bẹn 700.000 3.000.000 5
Công nghệ Peel trị thâm nách 700.000 3.000.000 5

Công nghệ Peel da body: Trị thâm mông, trị thâm bẹn, trị thâm nách,...tại Morning spa Thủ Đức.

Các dịch vụ khác

0767 811 242 / 028 66 523 524